Kerro ensin selkokielellä ja tiivistettynä, mistä on kyse. Käyttäjälle pitäisi hahmottua kokonaisuuden laajuus ja käsiteltävät aiheet. Tämän jälkeen hän voi itse syventyä niihin aiheisiin, joista tarvitsee lisätietoa.

Anna myös käyttäjälle oletusarvoinen polku, jota seurata, mikäli hän ei itse tiedä tarkkaan, mitä tietoa etsii. Oletuspolun tulisi myös edetä yleistiedosta asteittain syvenevästi, toisiinsa liittyvät aihekokonaisuudet lähekkäin.

Erilaiset ihmiset sisäistävät tietoa eri tavoin, joten sitä tulisi antaa eri muodoissa: tekstin lisäksi visuaalista sisältöä, kuten kuvia, kuvituksia, havainnollistavia malleja tai videota. Pidä kuitenkin mielessä tarkoituksenmukaisuus – älä monipuolisuuden nimissä lisää sisältöä, joka ei tue viestiä.

Kerro ensin selkokielellä ja tiivistettynä, mistä on kyse. Käyttäjälle pitäisi hahmottua kokonaisuuden laajuus ja käsiteltävät aiheet. Tämän jälkeen hän voi itse syventyä niihin aiheisiin, joista tarvitsee lisätietoa.

Erilaiset ihmiset sisäistävät tietoa eri tavoin, joten sitä tulisi antaa eri muodoissa: tekstin lisäksi visuaalista sisältöä, kuten kuvia, kuvituksia, havainnollistavia malleja tai videota. Pidä kuitenkin mielessä tarkoituksenmukaisuus – älä monipuolisuuden nimissä lisää sisältöä, joka ei tue viestiä.

Huolehdi siitä, että käyttäjä näkee, missä kohtaa kokonaisuutta liikutaan, ja pääsee helposti siirtymään aiheesta toiseen – sekä palaamaan taaksepäin.

Anna myös käyttäjälle oletusarvoinen polku, jota seurata, mikäli hän ei itse tiedä tarkkaan, mitä tietoa etsii. Oletuspolun tulisi myös edetä yleistiedosta asteittain syvenevästi, toisiinsa liittyvät aihekokonaisuudet lähekkäin.

Please rotate your device.